top of page

Learning experiences

SYNCREATIE DE COMPLEMENTAIRE KRACHT VAN M/V

Hoe samenwerking tussen het feminiene en het masculiene tot unieke en krachtige resultaten kan leiden

 

Onderzoek wijst keer op keer uit dat genderdiversiteit in een team/een organisatie hand in hand gaat met innovatie en duurzaam succes. Zorgen voor voldoende vrouwen in alle lagen van het bedrijf is daar een vanzelfsprekende eerste belangrijke stap naartoe. Minstens even belangrijk is het waarderen en bekrachtigen van vrouwelijke manieren van kijken en denken, van feminien gedrag en kwaliteiten, bij vrouwen én mannen. Daarom werken we ook vaak en met plezier voor mixed groups.

 

Om hier zicht op te krijgen, onderzocht She & Company hoe het mannelijke en het vrouwelijke op geheel eigen en complementaire wijze creëren (leiding geven) en connecteren (team vormen) en communiceren. En ontwikkelde op basis van bestaande genderliteratuur een set van polariteiten. Elke set omvat twee aanvullende kwaliteiten: een mannelijke en een vrouwelijke. Iedereen bevindt zich ergens op het continuüm tussen die twee uitersten; ieder man en iedere vrouw heeft zijn/haar unieke m/v mix.

 

Tijdens deze training nodigt She & Company je uit om jouw manier van creëren, jouw manier van connecteren en communiceren te onderzoeken, om te verkennen waar jij je als professional op het continuüm tussen de twee complementaire uitersten bevindt. En ook: waar zie jij collega’s functioneren, hoe verhouden zij zich tot de masculiene en feminiene polen? En hoe ziet het profiel van de organisatie eruit? Welke kwaliteiten worden gewaardeerd en welke krijgen (nu nog) onvoldoende ruimte?

 

Kortom, hoe SynCreatief is jouw organisatie op dit moment en waar is er nog on(der)benut potentieel?

 

She & Company maakt een actueel thema uit het hedendaagse diversiteits-denken op persoonlijke wijze bespreekbaar. En biedt vrouwen, mannen én de organisatie een concreet handvat op weg naar meer balans én SynCreatie.

Waarom SynCreatie?

SynCreatie is het potentieel dat vrijkomt door evenwicht te brengen in masculiene en feminiene kracht en kwaliteiten. In jezelf, je team en in je organisatie.

De huidige aanpak in organisaties en bedrijven moedigt aan om erg extravert, resultaatsgericht en daadkrachtig te zijn. Er moeten targets worden behaald en vooruitgang worden geboekt. Leidinggevenden worden gewaardeerd omdat ze kordaat knopen doorhakken, snel denken en gevat antwoorden.

Dat zijn uitgesproken masculiene competenties. Feminiene kwaliteiten zoals vertragen, verbinden en lange-termijn denken komen zo onder druk te staan.  Die disbalans leidt ertoe dat zowel mannen als vrouwen doorschieten in toxisch gedrag. Daadkracht wordt drammerigheid en een sterk empathisch vermogen verzandt tot oeverloos gepraat. De oorspronkelijke kracht schiet door in zijn valkuil en er ontstaat een groeiende polarisering. Die holt het bedrijf van binnenuit uit en leidt tot uitputting van menselijk kapitaal.

Karen Claes

VICE Consultancy

Trainer, consultant, coach

Dit SynCreatie traject heeft me inzichten gegeven in mijn M/V kracht en kwaliteiten. Deze helpen me om professionele keuzes te maken en om versterkt en met meer zelfvertrouwen in mijn kracht te staan. Wat een verrijking!

 

Wat doet She & Company?

She & Company is expert op vlak van gendertopics. Samen met onze klanten werken we training, netwerkevents en speeches op maat uit. She & Company lanceerde als eerste de Corporate Circles en faciliteert deze ook binnen en tussen organisaties. Of het nu gaat om vrouwelijk seniormanagement, om dames-onderneemsters, om alle medewerksters van één bedrijf of om vrouwelijke klanten, wij zijn graag partner gedurende het ganse traject.
 
She & Company draagt bij aan het zichtbaar en wakker maken van onderbenut feminien potentieel. Onze programma's doen vrouwelijke talenten en kwaliteiten in de organisatie meer tot hun recht komen, complementair aan het masculiene denken en doen.
 
We richten ons in eerste instantie op vrouwen, zonder daarbij mannen uit het oog te verliezen. Integendeel, wij geloven sterk dat in het ganse inclusieverhaal mannen niet alleen onmisbare supporters en bondgenoten zijn, maar dat ook zij veel te winnen hebben bij een betere balans tussen yin en yang in de organisatie. Daarom werken we ook vaak en met plezier in gemengd gezelschap.

bottom of page