top of page

Corporate Circles

IN-HOUSE NETWERKEN MET BIJZONDERE TRANSFORMATIEKRACHT

A circle of women may just be the most powerful force known to humanity.  - Jeanette LeBlanc -

 

In 2012, geïnspireerd door hun eigen cirkel, organiseerden Tamara Lenaerts en Annemie Colruyt 'women gatherings'. Twee keer per jaar kwamen vijftig vrouwen een weekend lang samen. Een bonte mengeling van dames én een mix van prikkelende ervaringen leidde keer op keer tot krachtige vrouwen, een netwerk van fijne contacten en tot initiatieven met een vrouwelijke touch. De weekenden werden een gebeuren waar veel vrouwen naar uitkeken: een feminiene pitstop.


Onder hen ook de only’s: vrouwelijke professionals die als (bijna) de enige in een mannelijke context werken.

Van hen kreeg Tamara heel expliciet de vraag om zo’n bijeenkomsten op te zetten óp de werkvloer. Een call die ook Gil raakte en mee tot het ontstaan van She & Company heeft geleid.

Met de Corporate Circles brengt She & Company de winst van de women gathering-formule binnen in organisaties. Feminiene kwaliteiten ontplooien zich, het vrouwelijke weefsel in de organisatie versterkt en als vanzelf borrelen àndere plannen en projecten op.

 

Van dit alles profiteren niet alleen vrouwen, maar ook mannen. Dubbele winst dus!
Voor vele mannen is een yin-aanpak, complementair aan het masculiene denken en doen, immers ook meer dan welkom. Beide zijn nodig om tot een evenwichtige, performante en duurzame organisatie te komen.

De meerwaarde van een in-house circle

✓ Vrouwen vinden elkaar en kunnen vanuit die verbinding makkelijker op eigen wijze hun bijdrage leveren aan de organisatie
 

✓ Het vrouwelijke maakt zich zichtbaar: elke Corporate Circle-bijeenkomst zet gender en inclusie impliciet of expliciet op de agenda, ook bij diegenen die er niet bij zijn  
 

✓ Een Corporate Circle is een pool van ambitieuze, getalenteerde vrouwen wat het vinden van een feminien klankbord of rolmodel vergemakkelijkt
 

✓ De Circles worden heel doelgericht ingezet: als onderdeel van een breder diversiteitsbeleid, als middel om meer vrouwen naar topmanagement te laten doorstromen, om te komen tot meer gebalanceerd leiderschap,…  

 

Wat is een Corporate Circle?

Het is de verzamelnaam voor bijeenkomsten van vrouwelijke professionals, in-company of inter-company.
Ze bestaan in verschillende vormen zoals gendernetwerken, mentortrajecten, intervisiegroepen, …

Het initiatief voor een Corporate Circle gaat veelal uit van de diversiteitsmanager, gesteund door een directielid. Maar er zijn ook inspirerende voorbeelden van netwerken die vanuit de basis ontstaan zijn. De zogenaamde ‘grassroots’ Corporate Circles.

Daarnaast zijn er de inter-company initiatieven: bijeenkomsten voor vrouwelijke professionals die niet in hun eigen bedrijf terecht kunnen en toch ook nood hebben aan een klankbord ‘onder vrouwen’.  ​

Het co-creatie vermogen van een sterk vrouwelijk netwerk vormt de essentie van de aanpak. ​Dat maakt het verloop en de output van elk traject uniek.

 

Voorbeelden van (lopende) trajecten zijn Boost, vrouwennetwerk voor potentieel leidend ambtenaren (Vlaamse Overheid), Women Inspiring the Future, netwerk voor top-onderneemsters (BNP Paribas Fortis Wealth) en Plato-traject voor vrouwelijke ondernemers (VOKA Oost-Vlaanderen).

She & Testimonial.png

—  

Michiel Trippas

Diversiteitsambtenaar, Vlaamse Overheid

Wij zijn blij dat we Boost hebben opgezet samen met She & Company als externe partner. De ‘expertise met vrouwelijke touch’ die zij binnenbrengen -zowel het inhoudelijk vormgeven als de procesbegeleiding- betekenen een grote meerwaarde. Het resultaat? De Boost-vrouwen hebben de smaak helemaal te pakken: ze gaan als zelfsturende netwerk verder mét de steun van de vrouwelijke leidend ambtenaren (die met alsmaar meer zijn). En ook de mannen dragen dit initatief een warm hart toe.

 

—  BOOST traject Vlaamse Overheid

Wat doet She & Company?

She & Company heeft ervaring met het uitdenken, opzetten en faciliteren van Corporate Circles op maat van een organisatie. Of het nu gaat om vrouwelijk seniormanagement, om dames-onderneemsters, om alle medewerksters uit het bedrijf of om vrouwelijke klanten, wij zijn graag Corporate Circle-partner gedurende het ganse traject.
 
She & Company draagt met dit instrument bij aan het zichtbaar en wakker maken van onderbenut potentieel. Corporate Circles doen vrouwelijke talenten en kwaliteiten in de organisatie meer tot hun recht komen, complementair aan het masculiene denken en doen.
 
We richten ons in eerste instantie op vrouwen, zonder daarbij mannen uit het oog te verliezen. Integendeel, wij geloven sterk dat in het ganse inclusieverhaal mannen niet alleen onmisbare supporters en bondgenoten zijn, maar dat ook zij veel te winnen hebben bij een betere balans tussen yin en yang in de organisatie. Daarom werken we ook vaak en met plezier in gemengd gezelschap.

Voorbeelden van (lopende) trajecten zijn Boost, vrouwennetwerk voor potentieel leidend ambtenaren (Vlaamse Overheid), Women Inspiring the Future, netwerk voor top-onderneemsters (BNP Paribas Fortis Wealth) en Plato-traject voor vrouwelijke ondernemers (VOKA).

Regardless of the type, these circles fill a need that even partners or the best colleague can't.

bottom of page