top of page
BUSINESS CASE OF A CORPORATE COMMUNITY

BOOST

Business case: Women Inspiring the Future


Opdrachtgever: Michiel Trippas, Diversiteitsambtenaar

Organisatie: Vlaamse Overheid


Uitgangsvraag: Het aantal vrouwelijke leidend ambtenaren stagneert en gaat zelfs achteruit. Onze ambitie om

 
Opdracht: Verstevig het weefsel tussen de vrouwelijke leidinggevenden die werken op topniveau in onze organisatie en die in aanmerking komen voor een positie van leidend ambtenaar, met als doel: hen stimuleren om daadwerkelijk voor die rol te gaan én hen zichtbaarder te maken. 


Looptijd: 1.5 jaar, tweedaagse startbijeenkomst, gevolgd door 7 namiddagsessies (maart 2017- september 2018)


Doelgroep:  dertig vrouwelijke ambtenaren uit het middenkader en de top van de Vlaamse Overheid, voorgedragen door hun leidinggevende om deel te nemen


Outcome na 1 jaar: informeel, actief netwerk van vrouwen, één vrouw die tot leidend ambtenaar is benoemd, twee anderen die gekandideerd hebben, het vrouwenthema opnieuw hoger op de agenda

 
Dixit Michiel Trippas: "Boost is een samenwerking tussen de dienst Diversiteitsbeleid en She&Company, een bedrijf dat de positieve kant van vrouwelijkheid in de verf zet vanuit het motto futuring the feminine. Het traject werd exclusief op maat ontwikkeld. Het wil enerzijds de zichtbaarheid van vrouwelijke personeelsleden verhogen en wil anderzijds vrouwelijke ambtenaren motiveren om te solliciteren voor topkaderfuncties. 
Boost is een krachtig no-nonsense transversaal netwerk waarin vrouwen uit top- en middenkaderfuncties samenkomen om vrouwelijk leiderschap bespreekbaar te maken. Boost wil vrouwen de kans geven om een voorbeeldrol op te nemen, zodat ze als ambassadrices van de Vlaamse overheid zowel hun eigen talent als dat van anderen in de verf kunnen zetten.
Boost is noch een leertraject, noch een organisatie-verandertraject. Het is natuurlijk niet verboden om zaken op te pikken en daarmee aan de slag te gaan, maar we willen in eerste instantie meer verbinden dan opleiden. Tijdens het traject krijgen vrouwen de ruimte om elkaar beter te leren kennen, om successen en twijfels met elkaar te delen, kortom de kans om te beleven en te bezielen."

 


IN DE MEDIA

Journaliste Cathérine Ongenae schreef een fascinerende reportage: lees online

Student-journaliste Alice Elliott schreef er ook over in Charlie magazine
 

bottom of page